Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  23.04.2015р. Фінансова звітність за 1 квартал 2015р.


Баланс на 31.03.2015р.

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2015 р.

Звіт про рух грошових коштів за 1 кв. 2015р.

Звіт про власний капітал за 1 квартал 2015 р.
 

ProEmitent.INFO